Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Tiwtor / Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£23, 521.00 - £25, 886.00 Per Annum
Posted:
22/11/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
NOV20194765


Tiwtor / Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Reference: NOV20194765
Expiry Date: 23:59, 25 November 2019
Location: Abertawe
Salary: £23,521.00 - £25,886.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ostal a 5 diwrnod cau ac gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniay aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Tan Gorffennaf 2020
Attachments:
GCSTutorAssessorsHSC-JDPS.(Cymraeg).doc

Mae hwn yn gyfle cyffrous ar gyfer hyfforddwr â chymwysterau addas i ymuno â'n tîm hynod broffesiynol a llwyddiannus, gan weithredu o fewn Hyfforddiant GCS Training, sef braich fasnachol y Coleg.

Gan weithio fel rhan o dîm o hyfforddwyr ac aseswyr proffesiynol, byddwch yn asesu, addysgu a hyfforddi dysgwyr o fewn yr amgylchedd gwaith ym mhob agwedd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Fframweithiau Credydau a Chymwysterau, Cymwysterau sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth a chyrsiau a addysgir.

Byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr i ddiagnosio a chefnogi atebion hyfforddi sy'n bodloni anghenion y sefydliad ac yn helpu Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Dilyswr Allanol a'r cyrff dyfarnu yn cael eu diwallu.

Gydag ymagwedd broffesiynol bydd gwybodaeth gyfredol gennych o'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a byddwch yn gymwys yn alwedigaethol i addysgu ac asesu Fframweithiau Credydau a Chymwysterau hyd at Lefel 3.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu'r cyfwerth ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill dyfarniad A1 Aseswr/V1 Dilyswr Mewnol. Mae Lefel 2 (gradd A-C) neu gymhwyster mathemateg a Saesneg cyfwerth yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig a sgiliau TGD cryf, bydd gennych chi'r gallu i addysgu'r fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i safon uchel er mwyn ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i'r dysgwyr. Byddwch yn rhoi sylw i fanylion, yn gweithio i gyrraedd targedau ac yn canolbwyntio ar ansawdd.

Bydd gofyn i chi gefnogi dysgwyr seiliedig ar waith ar draws ardal ddaearyddol eang ac felly mae trwydded yrru a defnyddio car yn ofynion hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gall ymgeiswyr gyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg a ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Fe fydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach. Bydd gofyn i chi gofrestru â Ch.yngor Gweithlu Addysg Cymru yn ogystal. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
26/11/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings