Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Uwch Ddatblygwr y We

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
IT / Technology, Marketing / Media / PR / Events
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£27, 830.00 - £29, 685.00 Per Annum
Posted:
11/06/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20190128


Uwch Ddatblygwr y We
Reference: MAY20190128
Expiry Date: 23:59, 13 June 2019
Location: Tycoch, Abertawe
Salary: £27,830.00 - £29,685.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Attachments:
SeniorWebDeveloperJDPS(CYM).doc

Mae rôl Uwch Ddatblygwr y We yn rhan ganolog o dîm TGD a byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu, dylunio a gweithredu cymwysiadau Meddalwedd Gwe ar gyfer anghenion Dysgu a Busnes y Coleg. Dyma gyfle cyffrous bydd yn rhoi cyfle i chi arwain ar elfennau technegol prosiectau penodol, cyfathrebu a chefnogi Rheolwyr yn y broses o wneud penderfyniadau a sicrhau bod prosiectau yn cael eu darparu yn ôl manylebau a therfynau amser cytunedig. 

Yn meddu ar radd neu gymhwyster cyfatebol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyddysg mewn PHP, NET ac ieithoedd sgriptio eraill, yn ddelfrydol mewn amgylchoedd Addysg Bellach a Gwe Fasnachol. Byddwch yn gallu gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm er mwyn sicrhau bod targedau’n cael eu cwrdd ac yn gwneud yn siwr bod yr holl waith yn cydymffurfio â chyfanrwydd data, diogelwch a safonau’r we. 

Gan ddefnyddio dull gweithgar sy’n canolbwyntio ar ddatrys problemau, byddwch yn mabwysiadu agwedd hyblyg tuag at batrymau gweithio. Bydd gennych sgiliau rheoli amser ardderchog ac yn rhannu arferion da gyda’r tîm gan sicrhau bod terfynau amser yn cael eu cwrdd. 

Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel 2 neu uwch (gweler y disgrifydd sydd ynglwm â’r disgrifiad o’r swydd), neu’n gweithio tuag at ennill cymhwyster Gymraeg ffurfiol.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
14/06/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings