Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Darlithydd Bagloriaeth Cymru (Gwyddoniaeth)

Contract:
Contract
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£13.84 - £25.32 Per Hour
Posted:
20/11/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
NOV20195702


Darlithydd Bagloriaeth Cymru (Gwyddoniaeth)
Reference: NOV20195702
Expiry Date: 09:00, 22 November 2019
Location: Gorseinon
Salary: £13,84 - £25.32 Per Hour
Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 dirwnod cau pro-rata ac 8 gwyl pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Tan Gorffennaf 2020

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn ein maes Mathemateg a gwyddoniaeth lwyddiannus. Fel tiwtor personol yn y maes llewyrchus hwn, byddwch yn cefnogi dysgwyr safon uwch trwy eu tiwtorial, gan ddarparu gofal bugeiliol, cefnogaeth a chyngor iddynt. Yn ogystal â hyn, byddwch yn arwain y gwaith o ddarparu tystysgrifau her sgiliau (rhan o’r CBC) i’ch grwpiau tiwtorial a byddwch yn ymgorffori sgiliau Mathemateg a Gwyddoniaeth yn yr heriau hyn.

Bydd gennych gefndir/gradd broffesiynol sy’n gysylltiedig â Gwyddoniaeth a byddwch yn angerddol dros ddatblygu set sgiliau eang dysgwyr safon uwch er enghraifft sgiliau cyflogadwyedd, sgiliau ymchwil a chyfranogaeth gymunedol.

Disgwylir i'r cyfweliadau gael eu cynnal ddydd Ian 28 ain Tachwedd 2020

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
23/11/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings