Welsh Teacher

Contract:
Temp to Perm, Temporary
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Vale of Glamorgan
Salary description:
Competitive
Posted:
25/10/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Staffroom Education
Job Ref:
783152101

Welsh Teacher (English Medium School) - The Vale of Glamorgan

Staffroom Education are currently recruiting for a Welsh Language Teacher, to work within a Secondary School in The Vale of Glamorgan.

This Welsh Language Teacher vacancy is a full-time, ongoing temporary position, starting in January 2020. The school places the utmost importance to the effective guidance and pastoral support of all pupils. Expectations placed on students are high, with the goal of preparing them for success in the future. This role requires a dedicated and passionate subject teacher, teaching across all key stages, with the ability to inspire learning and drive achievement.

The role requirements are;

- A first-class subject knowledge across all Key Stages;

- Thorough classroom management strategies;

- A passion for raising student expectations and achievement;

- The ability to build strong working relationships with staff and pupils;

- To remain up to date with educational developments and changes whilst undertaking the role;

- Be aware of and comply with policies and procedures relating to child protection, health and safety, confidentiality and data protection;

- Attendance of curricular and extra-curricular events in line with school policy;

- An enhanced DBS certificate;

- Full registration with the Education Workforce Council.

This role, along with all other vacancies currently available at Staffroom Education, has fantastic benefits including:

- The very best rates of pay;

- Flexible payment options to suit your circumstances;

- Regular and varied work specific to your needs;

- Hands-on support from our dedicated team;

- Referral Scheme for recommendations;

- Consultation and assistance with CPD;

- Access to free training;

- Advice on CV writing, interview techniques etc.

If you are interested in this position, we look forward to receiving your application - simply hit the 'Apply Now' button below. Thank you!

Staffroom Education is committed to the safeguarding of children and as such, require any individuals applying for positions to undergo or be in possession of a valid and enhanced disclosure via the Disclosure and Barring Service (formerly CRB).

Athrawes Gymraeg (Ysgol Saesneg) - Bro Morgannwg

Mae Staffroom Education yn recriwtio am athrawes Gymraeg I weithio mewn ysgol uwchradd yn Fro Morgannwg.

Fydd y swydd athrawes iaith Gymraeg yn llawn amser, yn barhaol dros dro ag yn ddechrau yn Ionawr 2020. Mae'r ysgol yn rhoi pwysigrwydd ar arweiniad effeithiol ag cefnogaeth fugeiliol o bob disgybl. Mae disgwyliadau uchaf yn cael ei osod ar y disgyblion, efo'r nod iddynt lwyddo yn y dyfodol. Mae'r swydd angen athrawes pwnc ymgeisydd ymroddedig ag angerddol, yn dysgu ardraws phob cyfnodau allweddol, efo'n gallu i ysbrydoli dysgu a chefnogi llwyddiant.

Y gofynion o'r swydd yw;

- Ddealltrwydd o'r radd flaenaf ardraws phob cyfnod allweddol

- Strategaethau rheoli ystafell ddosbarth trylwyr

- Angerdd I ddatblygu disgwyliadau a llwyddiant y disgyblion

- Yr allu i greu perthnasoedd gweithio efo staff a disgyblion

- Aros yn gyfredol efo ddatblygiadau addysg a newidiadau trwy gymryd y rôl

Ddeall a ddilyn polisïau a gweithdrefnau yn cysylltu efo amddiffyniad plant, iechyd a diogelwch, cyfrinachol a diogelu data

Phresenoldeb mewn digwyddiadau cwricwlaidd ac allgyrsiol yn unol â pholisi'r ysgol

Tystysgrif DBS

Cofrestru llawn a'r Education Workforce Council

Mae'r swydd yma, ynghyd a phob swydd agor efo Staffroom Education yn cynnwys buddion fel;

- Y cyfraddau cyflog gorau

- Opsiynau talu hyblyg i weddu eich amlychiadau

- Gwaith cyson ac amrywiol sydd benodol o'ch anghenion

- Cefnogaeth ymarferol gan ein tîm ymroddedig

- Cynllun atgyweirio ar gyfer argymhellion

- Chymorth ag ymgynghori ar gyfer CPD

- Mynediad at hyfforddiant am ddim

- Cymorth am greu tystiolaeth bersonol a thechnegau cyfweliadau

Os yr ydych efo diddordeb yn swydd hwn, rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich cais - gwasgwch ar yr 'Apply Now' botwm. Diolch!

Mae Staffroom Education wedi ymrwymo i'r amddiffyniad plant felly, yr ydym yn ofyn i bob ymgeisydd sy'n anfon cais am y swydd yma i gael tystysgrif DBS ddilys (yn gynt CRB)

Company Description

Closing Date:
22/11/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings