Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Gofal iechyd a chymdeithasol - Swyddog Arweinol Cwricwlaidd ac Ansawdd

Contract:
Contract
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£27, 830.00 - £32, 375.00 Per Annum
Posted:
11/10/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
SEP20198485


Gofal iechyd a chymdeithasol - Swyddog Arweinol Cwricwlaidd ac Ansawdd
Reference: SEP20198485
Expiry Date: 23:59, 13 October 2019
Location: Llys Jiwbili, Abertawe
Salary: £27,830.00 - £32,375.00
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
2 flynedd
Attachments:
Gofaliechydachymdeithasol-SwyddogArweinolCwricwlaiddacAnsawddJDPS.doc

Dyma gyfle cyffrous i Brif Ddilyswr Mewnol – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (sydd â chymwysterau addas) i ymuno â’n tîm hynod o lwyddiannus a phroffesiynol sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg. 

Yn gweithio o fewn adran Busnes, Sgiliau ac Arloesi, byddwch yn arwain ar y gwaith o ddilysu (yn fewnol) cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd. Bydd y gwaith yn cwmpasu pob agwedd o gymwysterau newydd lefel 2 a 3 e.e. gwaith Craidd, Ymarferol, Asesiadau Cychwynnol a sesiynau Croeso. Wrth baratoi, cefnogi a hwyluso’r gwaith o fonitro cymwysterau yn unol â safonau City and Guilds, byddwch yn cefnogi ac yn cyfeirio staff DPP perthnasol i hwyluso’r holl gymwysterau.

Bydd gofyn i chi weithio â chyflogwyr allanol a rheolwyr o fewn y Coleg i nodi a chefnogi datrysiadau hyfforddiant, er mwyn cwrdd ag anghenion y sefydliadau. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gynorthwyo Dilyswyr Mewnol eraill er mwyn sicrhau bod holl ofynion y Dilysywr Allanol a’r cyrff dyfarnu yn cael eu diwallu. Bydd gennych gymhwyster lefel 5 (o leiaf) neu’r cyfwerth mewn rheoli ac arwain (yn y sector gofal), cymhwyster arwain IQA yn ogystal â dyfarniad Aseswr A1 / Dilyswyr Mewnol V1 (TAQA). Mae meddu ar Lefel 2 (Graddau A-C) neu gymwysterau cyfatebol mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych yn ysgrifenedig ac ar lafar a byddwch yn meddu ar sgiliau TGD rhagorol, yn ogystal â phrofiad a chymhwysedd galwedigaethol i asesu hyd at lefel 5. Gyda’r gallu i ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i eraill, bydd gennych lygad dda am fanylder, yn awyddus i gyflawni targedau a byddwch yn ymrwymedig i gynnal ansawdd uchel.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae’n disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
14/10/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings