Development Worker | Weithiwr Datblygu

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£9100/ annum
Posted:
23/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Early Years Wales
Job Ref:
761062587

Development Worker Central Support
Early Years Wales are currently looking for a Development Worker Central Support (fixed term contract until March 2021 possible extension depending on funding)
Purpose of the role: To act as a key member of the Central Support team to develop and support quality childcare, education and play providers
Hours of work: 17.5 hours per week 52 weeks of the year Monday - Friday
Salary: £9,100 per annum
Benefits: 23 days holiday per year (pro rata) Company pension scheme
Location: Swansea
Closing date: 11th October 2019
Interview date: TBC
Probationary period: 6 months
For further information please apply online today
Weithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog
Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru'n chwilio am Weithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog (contract tymor penodol tan fis Mawrth 2021 estyniad posibl yn dibynnu ar cyllid)
Diben y swydd: Gweithredu fel aelod allweddol o'r tîm Cefnogaeth Ganolog i ddatblygu a chefnogi gofal, addysg a darparwyr chwarae o ansawdd i blant.
Oriau gwaith: 17.5 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun - Gwener
Cyflog: £9,100 y flwyddyn
Buddion: 23 diwrnod o wyliau'r flwyddyn (pro rata), cynllun pensiwn Cwmni
Lleoliad: Abertawe
Dyddiad cau: 11 Hydref 2019
Dyddiad cyfweld: TBC
Cyfnod Prawf: 6 mis
Am wybodaeth bellach, gwnewch gais ar-lein heddiw

Company Description

Closing Date:
21/10/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings