Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Darlithydd - Engineering (rhan amser)

Contract:
Contract
Category:
Part Time
Job Sector:
Education / Teaching, Engineering / Technical, HR / Training
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£12, 012.00 - £21, 982.00 Per Annum
Posted:
23/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
SEP20195869


Darlithydd - Engineering (rhan amser)
Reference: SEP20195896
Expiry Date: 23:59, 25 September 2019
Location: Tycoch, Abertawe
Salary: £12.012.00 - £21.982.00 Per Annum
Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniu aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Attachments:
EngineeringLecturer0.6Perm(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n tîm llwyddiannus I tîm Peirianneg. (15 awr yr wythnos)

Byddwch yn gymwysedig i lefel gradd a byddwch yn meddu ar gymhwyster addysgu / hyfforddiant cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag ato.

Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol yn arwain at brofiad rhagorol i ddysgwyr. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn arloesol a medru dangos profiad perthnasol o weithio mewn amgylchedd creadigol

You will be qualified to degree level in a related subject and possess a recognised teaching/training qualification or be prepared to work towards one. 

Profiad Addysgu; mae profiad o addysgu peirianneg fecanyddol, trydanol ac electronig ar raglenni galwedigaethol yn cael ei ffafrio.

Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da. Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg a bod yn barod i weithio mewn nifer o safleoedd y Coleg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
26/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings