Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Hyfforddwr Iechyd a Diogelwch (Tân, Adeiladu, Amgylcheddol)

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£27, 830.00 - £32, 375.00 Per Annum
Posted:
20/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
SEP20195861


Hyfforddwr lechyd a Diogelwch (Tan, Adeiladu, Amgylcheddol)
Reference: SEP20195861
Expiry Date: 23:59, 22 September 2019
Location: Abertawe
Salary: £27,830.00 - £32,375.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Tymor sefydlog 2 flynedd
Attachments:
TrainerHealthSafety(Fireconstructionandenvironmental)-JDPS(CYM).doc

Dyma gyfle cyffrous i hyfforddwyr cymwys ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol, sy’n gweithredu oddi mewn Hyfforddiant CGA, sef cangen fasnachol y Coleg.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn hyfforddi ac yn asesu dysgwyr o fewn y sector iechyd a diogelwch.

Byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr i nodi, cefnogi a gweithredu datrysiadau hyfforddiant er mwyn diwallu anghenion sefydliadau penodol. Bydd gofyn i chi ddarparu profiad dysgu llyfn sy’n datblygu’r unigolyn a chynorthwyo datblygiad ei sgiliau. Mae’r cyrff dyfarnu’n cynnwys NEBOSH, IOSH a Highfield. Mae’r rhaglenni’n cynnwys cyrsiau achrededig, hyfforddiant arbennig ac ymgynghoriaeth.

Yn meddu ar brofiad llwyddiannus o weithio mewn rôl iechyd a diogelwch, bydd gennych wybodaeth fasnachol berthnasol a phrofiad a dealltwriaeth o’r cymwysterau gan gynnwys anghenion hyfforddi.

Yn ogystal â hyn, byddwch yn meddu ar gymhwyster lefel 4 mewn Iechyd a Diogelwch; yn ddelfrydol Diploma NEBOSH a bydd gennych Dystysgrif NEBOSH Cyffredinol. Byddai cymhwyster addysgu cydnabyddedig a chefndir ym maes adeiladu/amgylcheddol a/neu tân yn fanteisiol.

Ceir gyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg a ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
23/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings