Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Rheolwr Maes Dysgu - Celfyddydau Creadigol a’r Dyniaethau

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£39, 705.00 - £41, 003.00 Per Annum
Posted:
20/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
SEP20195519


Rheolwr Maes Dysgu - Celfyddydau Creadigol a'r Dyniaethau
Reference: SEP20195519
Expiry Date: 23:59, 22 September 2019
Location: Gorseinon
Salary: £39,705.00 - £41,003.00 Per Hour
Benefits: 37 days holiday, plus 5 closure days, Local Government Pension Membership, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.
Attachments:
AssistantLearningAreaManager-JDPS(Cymraeg).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn brwdfrydig a medrus i gynorthwyo’r Rheolwr Maes Dysgu i arwain ein maes Celfyddydau Creadigol a’r Dyniaethau hynod lwyddiannus.

Mae ein staff yn angerddol ac yn ymrwymedig i sicrhau bod yr holl ddysgwyr yn cyflawni eu potensial llawn drwy ddefnyddio arddulliau addysgu arloesol sy’n arwain at gyflawni canlyniadau rhagorol. Er mwyn parhau gyda llwyddiant y myfyrwyr, bydd gofyn i chi sicrhau’r safonau uchaf o ran ansawdd.

Byddwch yn meddu ar brofiad o arwain tîm drwy gydlynu cwrs neu brofiad o weithio mewn rôl arwain cwricwlwm. Bydd hefyd gennych ddealltwriaeth gadarn o gwricwla cyrsiau Safon Uwch a chyrsiau galwedigaethol ac yn angerddol dros hybu’r maes yn llwyddiannus.

Byddwch yn meddu ar brofiad o arwain timoedd o fewn y sector addysgol ynghyd â phrofiad sefydledig o feithrin perthynas waith da gan ysbrydoli staff i gynnig y gorau i ddysgwyr. Mae gwybodaeth gadarn am ddatblygiadau’r diwydiannau creadigol a’r parodrwydd i feithrin perthynas gyda chyflogwyr lleol er mwyn hybu’r cwricwlwm yn hanfodol ar gyfer y rôl.

Bydd gennych gymhwyster Addysgu Cydnabyddedig (TAR neu gymhwyster cyfatebol) ac yn meddu ar Radd berthnasol neu gymhwyster cyfwerth.

Byddwch eisoes yn meddu ar neu’n barod i weithio tuag at ennill cymhwyster Arwain a Rheoli.

Mae’r Coleg yn cynnig pecyn buddion cystadleuol sy’n cynnwys Aelodaeth Bensiwn, hawl i wyliau blynyddol hael, disgowntiau i staff a mynediad i gampfa sydd wedi’i leoli ar y campws.
 
Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Cynhelir cyfweliadau Dydd Gwener 11 Hydref 2019

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
23/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings