Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Glanhawyr ac Campws Gorseinon a Tycoch

Contract:
Permanent
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Domestic / Cleaning
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£9.14 Per Hour
Posted:
18/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
SEP20195469


Glanhawyr ac Campws Gorseinon a Tycoch
Reference: SEP20195469
Expiry Date: 23:59, 23 September 2019
Location: Campws Gorseinon a Tycoch
Salary: £9.14 Per Hour
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Attachments:
Cleaner-JDPS(Cymraeg).doc

Os ydych yn hoffi gweithio fel rhan o dîm glanhau prysur,  hoffem glywed gennych.

Rydym yn chwilio am bobl weithgar, ddibynadwy gyda phrofiad glanhau

(er y gallwn ddarparu hyfforddiant).  

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod glanweithdra’r coleg yn cael ei gynnal yn ddyddiol ac yn gyfnewid

gallwn gynnig 
 

Mae gennym 2 wag yn gweithio 16 awr yr wythnos ar gampws Gorseinon.

Patrymau shift: 

6am-9.15am (Dydd Llun i Ddydd Iau) a   6am-9am (Dydd Gwener)   - 16 awr yr wythnos, 36 wythnos y (flwyddynystod y tymor)

 

Mae gennym gyfleoedd i weithio 16 awr yr wythnos, ar y Campws Tycoch

Patrymau shift: 

6am-9.15am (Dydd Llun i Ddydd Iau) a 6am-9am (Dydd Gwener)   - 16 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn


Nodwch pa safle rydych yn gallu gweithio arno yn eich cais.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
24/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings