Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Hyfforddwr Tai

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training, Marketing / Media / PR / Events, Recruitment
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£27, 830.00 - £32, 375.00 Per Annum
Posted:
16/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
SEP2019524


Hyfforddwr Tai
Reference: SEP20195264
Expiry Date: 23:59, 19 September 2019
Location: Abertawe
Salary: £27,830.00 - £32,375.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Tan 31 Gorffennaf 2021
Attachments:
HousingTrainer-JDPS(Cy).doc

Dymuna’r Coleg benodi unigolyn cymwys, ymroddedig a chryf ei gymhelliad i gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau ym Maes Dysgu Iechyd a Gofal.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn sy’n brofiadol wrth weithio mewn tîm, gyda’r gallu i nodi a datblygu potensial y dysgwr a gwerthfawrogi heriau gweithio mewn cyd-destun dysgu AB.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu, gan gynnwys defnydd effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth Dysgu er mwyn sicrhau rhagoriaeth a llwyddo i gyrraedd targedau cadw a chyrhaeddiad y cyrsiau. Fel unigolyn sy’n gallu cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol a fydd yn arwain at brofiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd hefyd yn ofynnol i chi ymgymryd â rôl tiwtor personol ar gyfer un grwp o ddysgwyr neu fwy.

Bydd gennych addysg hyd at safon gradd a phrofiad cadarn o weithio mewn rôl berthnasol a byddwch yn gymwys i ddysgu lefelau 1 i 5. Bydd gennych, neu byddwch yn barod i weithio tuag at, gymhwyster addysgu cydnabyddedig a byddwch yn gallu addasu eich arddull addysgu i ddiwallu anghenion amrywiaeth o grwpiau oedran gwahanol.

Er mwyn diwallu anghenion yr amserlen, efallai y bydd angen i chi weithio ar draws ein safleoedd a chyda’r hwyr. Felly, bydd angen cludiant personol arnoch er mwyn gallu teithio rhwng safleoedd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y rôl hon.
Cyfle rhannu swydd (2 x 0.5 rôl)

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
20/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings