Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Darlithydd Iechyd a Gofal - banc

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£13.84 - £25.32 Per Hour
Posted:
16/08/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
JUL20190322


Darlithydd lechyd a Gofal - banc
Reference: JUL20190322
Expiry Date: 23:59, 19 August 2019
Location: Swansea
Salary: £13.84 - £25.32 Per Hour
Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Oriau ad hoc
Attachments:
WelshGenericLecturerJDPS(Jan17)welshversion.doc

Gyfradd fesul awr: £13.84 - £25.32 yr awr (dependant on qualifications and experience)
Pwrpas y ‘banc’ fydd cadw ceisiadau llwyddiannus i’w defnyddio ar sail ad hoc.

Rydym yn ceisio creu banc amrywiol o Darlithyr Iechyd a Gofal profiadol, cymwysedig  uchelgeisiol a brwdfrydig.  Dylai ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar radd berthnasol, meddu ar wybodaeth drylwyr o'u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag at un. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyrraedd targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad. 

Yn gyfathrebwr hyderus, gyda brwdfrydedd ac ymagwedd arloesol, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol gan gynnig profiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau rhagorol o ran datrys problemau a threfnu, a byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at batrymau gwaith yn ystod y dydd a'r nos.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg. 

Rydym yn croesawi ceisiadau gan ymgeiswyr sydd eisoes wedi cofrestru â EWC, gan fod hyn yn ofyniad gorfodol ar gyfer addysgu yng Nghymru. Gallwch gofrestru yma:

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles phobl ifanc ac yn disgwyl i bob aelod o staff y Coleg rhannu’r un ymrwymiadau.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
20/08/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings