Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Learner Voice Engagement Officer

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Wrexham
Salary description:
Competitive
Posted:
01/08/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
734878997

Learner Voice Engagement Officer

£19,733 - £20,598 per annum based on skills and a salary assessment

Yale Site

Swyddog Ymgysylltu Llais Dysgwyr

£19,733 - £ 20,598 y flwyddyn yn seiliedig ar sgiliau ac asesiad cyflog

Safle Iâl

Do you have a proven track record in supporting learners to find their voice?

Are you passionate about ensuring the views of learners are heard and acted on?

Do you believe that active participation in learning shapes and changes lives?

We currently have a vacancy for a Learner Voice Engagement Officer at Coleg Cambria

This is a student-facing role designed to support wider learning outcomes for Coleg Cambria students outside of their main programme of study and improve their experience at college.

We are looking for applicants who have a sound knowledge of current developments around learner involvement & previous experience working with learners.

Oes gennych chi hanes o gynorthwyo dysgwyr i ganfod eu llais?

Ydych chi'n angerddol am sicrhau bod barn dysgwyr yn cael ei chlywed a'i bod yn cael ei gweithredu?

Ydych chi'n credu bod modd llywio a newid bywydau drwy gymryd rhan yn weithredol mewn dysgu?

Mae gennym ni swydd wag ar gyfer Swyddog Ymgysylltu Llais Dysgwyr yng Ngholeg Cambria

Mae hon yn swydd wyneb yn wyneb â myfyrwyr a gafodd ei chynllunio i gynorthwyo â deilliannau ehangach myfyrwyr Coleg Cambria y tu allan i'w prif raglenni astudio ac i wella eu profiad yn y coleg.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â gwybodaeth gadarn o ddatblygiadau cyfredol o ran cynnwys dysgwyr
a phrofiad blaenorol o weithio gyda dysgwyr.

Company Description

Closing Date:
30/08/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings