Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Business Affairs Apprentice | Prentis Materion Busnes - S4C

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Accountancy, Administration / Office Work, Multilingual Jobs
Region:
West Wales
Location:
Carmarthenshire
Salary description:
£12, 600
Posted:
19/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Sgil Cymru
Job Ref:
SC/BAA/S4C

Prentis Materion Busnes

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes darlledu? A fyddech yn hoffi ennill cymhwyster tra'n ennill cyflog, os felly, ar eich cyfer chi y mae'r brentisiaeth hon.

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Materion Busnes. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n cefnogi'r tîm comisiynu o fewn S4C. Yn ogystal, byddwch yn dysgu am y gwahanol feysydd busnes sy'n ymwneud â darparu gwasanaeth darlledu ar draws gwasanaethau teledu ac ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod y cynllun byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol sy'n berthnasol i'r swydd, wrth astudio tuag at gymhwyster Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 4 (Hysbysebu a Chyfathrebu Marchnata). Gall unrhyw un sy'n 18 + oed pan fyddant yn dechrau, ac nad oes ganddynt radd raddedig ymgeisio.

Bydd angen o leiaf pedwar TGAU arnoch, gan gynnwys gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg.

Bydd angen i chi fod ar gael am gyfweliad rhwng 14-16 Awst 2019.

Mi fydd y brentisiaeth yn cychwyn Medi 2019.

Manylion eraill

Cyflog: £12,600

Cytundeb: 15 mis

Oriau gwaith: 35.75

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion swydd

Ffurflen gais

Company Description

Based at Pinewood Studio Wales in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content and S4C. Through partnership with ScreenSkills, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry.

Closing Date:
24/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings