Marketing and Events Executive

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Security / Defence
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
£25000/ annum
Posted:
03/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Anonymous
Job Ref:
724940118

Swyddog Gweithredol Marchnata a Digwyddiadau

Bae Caerdydd

£ 25,000 y flwyddyn

Mae Morgan Hunt wrth ei fodd unwaith eto wrth i Ganolfan Gwyddorau Bywyd Cymru recriwtio i'r Weithrediaeth Marchnata a Digwyddiadau fod wedi'i lleoli yn swyddfa Bae Caerdydd.

Fel y Swyddog Gweithredol Marchnata a Digwyddiadau, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno'r gweithgaredd marchnata a digwyddiadau ar gyfer Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Byddwch yn gyfrifol am

* Gweithio'n agos gyda'r Pennaeth marchnata a digwyddiadau i ddarparu gweithgarwch marchnata a digwyddiadau effaithiol

* Cefnogi, monitro a gwerthuso presenoldeb y Ganolfan yn y digwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

* Archwilio cyfleoedd newydd i hyrwyddo a marchnata'r Hwb a'i raglenni digwyddiadau, gan gydymffurfio â Chanolfannau a Brandio Canolfannau.

* Cyfrannu at y wefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol.

* Cefnogi'r HME wrth adrodd am ddigwyddiadau a gweithgarwch marchnata.

* Gweithio'n agos gyda'r HME i ddarparu gweithgareddau marchnata a digwyddiadau a chreu baneri, deunyddiau hyrwyddo, taflenni pamffledi a gweithgaredd ar-lein.

* Cefnogi'r HME i greu pont rhwng swyddogaethau marchnata a digwyddiadau cyfathrebu.

* Cynrychioli'r Ganolfan mewn digwyddiadau ledled Cymru ac weithiau ymhellach i ffwrdd.

Y sgiliau y byddwch chi'n eu cynnig yw

* Meddyliwr rhesymegol gyda sgiliau rhifedd cryf

* Bod yn fanwl a threfnus

* Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol

* Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol

* Mae'r iaith Gymraeg yn fanteisiol.

Os hoffech wybod mwy am y rôl hon yna cysylltwch â Robb Norton ar neu (phone number removed).

Marketing and Events Executive

Cardiff Bay

£25, 000 per annum

Morgan Hunt are delighted once again Life Sciences Hub Wales in recruiting for the Marketing and Events Executive to be based in the Cardiff Bay office.

As the Marketing and Events Executive, you will be responsible for delivering the marketing and events activity for Life Sciences Hub Wales

You will be responsible for

* Working closely with the Head of marketing and events to deliver impactful marketing and events activity

* Support, monitor and evaluate the Hub's attendance at the local, national and international events

* Explore new opportunities to promote and market the Hub and its events programmes, complying with the Hubs Branding and messaging.

* Contribute to the website and social media channels.

* Support the HME in reporting of events and marketing activity.

* Work Closely with the HME to deliver marketing and events activities and creation of banners, promotional materials, brochures leaflets and online activity.

* Support the HME to create a bridge between the communications marketing and event functions.

* Represent the Hub at events across wales and sometimes further afield.

The skills you will bring are

* A logical thinker with strong numeracy skills

* Be meticulous and methodical

* Excellent communications and interpersonal skills

* Excellent planning and organisational skills

* Welsh language is advantageous.

If you would like to know more about this role then please do get in touch with Robb Norton on or (phone number removed).

MHBR

Morgan Hunt is a multi award winning Employment Business for interim, contract and temporary recruitment and acts as an Employment Agency in relation to permanent vacancies. Morgan Hunt is an equal opportunities employer job suitability are assessed on merit in accordance with their skills, qualifications and abilities to perform the relevant duties required in a particular role

Company Description

Closing Date:
31/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings