Bar Kitchen Staff

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Hospitality / Catering, Hotels / Leisure
Region:
South Wales
Location:
Gwynedd
Salary description:
Competitive
Posted:
15/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
THE EAGLES INN
Job Ref:
726068107

Swyddi Bar/Cegin

Isafswm o 16 awr yr wythnos yn ystod tymor yr Haf.

Bydd shiffts yn cylchdroi pob wythnos ac yn cynnwys penwythnosau a nosweithiau.

Cyfle delfrydol i oedran 16+ neu unrhyw un sydd eisiau gwaith achlysurol.

Yn ddelfrydol bydd ymgeiswyr hefo/yn gallu:

-Profiad o weini a pharatoi bwyd
-Profiad o waith bar
-Gallu cyfathrebu'n hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gallu gweithio o dan bwysau
-Ymroi i weithio fel rhan o dîm i ateb gofynion y cwsmer
-Dealltwriaeth o safonau diogelwch a hylendid bwyd.

Ceir hyfforddiant llawn a chefnogaeth ar gyfer holl rinweddau'r swydd.

Bar / Kitchen Vacancies

Minimum 16hrs during Summer term.

Shifts will rotate each week and include evenings and weekends.

This is an ideal opportunity for 16+ or anyone wanting casual work.

Applicants will ideally have:

-Experience serving and preparing food -Experience in bar work
-Can communicate in both Welsh & English -Can work under pressure
-Can work as part of a team to cater to the needs of customer
-Understanding of food & hygiene regulations
Full training and support will be given to successful applicants

Interested? Don't hesitate! Click "apply" now!

Company Description

Closing Date:
12/08/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings