Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Cynghorydd Telewerthu

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Customer Service, Contact Centre
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£20, 020.00 - £21, 793.00 Per Annum
Posted:
15/07/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
JUN20196316


Cynghorydd Telewerthu
Reference: JUN20196316
Expiry Date: 23:59, 17 July 2019
Location: Swansea
Salary: £20,020.00 - £21, 793.00
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal a 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aeolodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Tan Orffennaf 2020
Attachments:
TeleSalesAdvisor-JDPS-June2019(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn proffesiynol a brwdfrydig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i fod yn rhan hanfodol o weithio ar y cyd ar draws y tîm Datblygu Cyflogwyr. Byddwch yn cefnogi’r gwaith o gyflawni targedau gwerthiant yn ogystal â chefnogi cynlluniau marchnata a chyfathrebu.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol trwy ateb y ffon a thrwy wneud galwadau, er mwyn pwysleisio datblygu cyflogwyr a chynhyrchu atgyfeiriadau. Byddwch yn gwneud ymchwil ar gwmnïau perthnasol ac yn rheoli data trwy ddefnydio system CRM y Coleg. Bydd hefyd gofyn i chi gynorthwyo’r broses o gydgysylltu digwyddiadau busnes.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a dylanwadu ardderchog yn ogystal â chymhwyster lefel 3 (neu’r cyfwerth) a phrofiad o gyflawni targedau mewn rôl datblygu busnes/telewerthu. Byddai meddu ar wybodaeth am ffrydiau cyllid yng Nghymru yn fanteisiol.

Mae’r Coleg yn cynnig pecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn LGPS a’r hawl i wyliau hael.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriadau DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
18/07/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings