Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Peiriannydd Cynnal a Chadw | Maintenance Engineer

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Engineering / Technical, Manufacturing / Warehouse, Mech. / Electrical / Maintenance
Region:
North Wales
Location:
Gwynedd
Salary description:
Negotiable / Competitive
Posted:
04/06/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
South Caernarfon Creameries
Job Ref:
SCC/ME

Mae Hufenfa De Arfon Cyf yn Gwmni Cydweithredol Ffermwyr Llaeth Cymraeg.  Prosesir llaeth i gynhyrchion caws o ansawdd da. Ar ôl Agoriad o’n ffatri cynhyrchu caws newydd a chyda chynlluniau pellach ar gyfer tyfiant, mae cyfle gwaith parhaol wedi codi fel a ganlyn:

Peiriannydd Cynnal a Chadw

Yn atebol i’r Pennaeth o’r Adran Peirianneg, mae angen peiriannydd cynnal a chadw i ymuno a thîm peirianwyr proffesiynol a llwyddiannus.  Bydd yn gweithio o fewn ffatri fodern newydd ar drefn gweithio shifft sy’n cylchdroi pob 7 diwrnod.  Mae’r swydd yn delio â phob agwedd o waith trydanol, mecanyddol ac electronig.  Mae hynny yn cynnwys gosod gwasanaethau trydanol pheiriannau cynhyrchu, dadansoddi a chyweirio problemau a chwblhau gwaith cynnal a chadw ataliol fel sy’n angenrheidiol o fewn yr amserlen gwaith.

Mae angen i’r ymgeisydd fod yn beiriannydd cymwys gyda phrofiad, ac yn ddelfrydol gyda chefndir o waith cynnal a chadw trydanol ac/neu fecanyddol o fewn amgylchedd cynhyrchiant bwyd neu brosesu. 

Dylai ymgeiswyr gysylltu â Kevin Holdsworth (Cydlynydd AD) ar 01766 810251 neu drwy e-bost kholdsworth@sccwales.co.uk i ofyn am ffurflen gais. Fel arall, gallwch gyflwyno eich CV gyda llythyr eglurhad i Hufenfa De Arfon Cyf., Chwilog, Pwllheli, Gwynedd. LL53 6SB

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Gwener, 7fed  o Fehefin 2019  


South Caernarfon Creameries Ltd is Wales’ leading dairy farmer owned business processing milk into quality cheese products. Having opened its new cheese production factory and with further plans for growth, the opportunity has arisen for the following permanent role:

Maintenance Engineer

Reporting to the Head of Engineering, a Maintenance Engineer is required to join a highly professional successful team of maintenance engineers. Working within a state of the art factory on a 7-day rotating working shift pattern, your role will consist of all aspects of electrical, mechanical and electronic maintenance. This includes the installation of electrical services and production machinery, diagnosing and rectifying faults and the carrying out planned preventative maintenance as required.

A suitable candidate will be a time served qualified engineer with preferably previous electrical and/or mechanical maintenance background gained within either a food manufacturing or process environment.

Applicants should contact Kevin Holdsworth (HR Co-ordinator) on 01766 810251 or via e-mail at kholdsworth@sccwales.co.uk to request an application form or alternatively please submit your CV along with a covering letter online or via post to South Caernarfon Creameries Ltd., Chwilog, Pwllheli, Gwynedd. LL53 6SB

Closing date for applications: Friday, 7th June 2019  

Company Description

Wales’ oldest and largest dairy co-operative which has been farmer-owned since 1938.
Based on the Llyn Peninsula in North West Wales, as an area of Outstanding Natural Beauty and can be identified on the map as the pointing crooked ‘finger’, South Caernarfon Creameries is at the heart of this community. Our family owned dairy farm co-operative members are located in North Wales, Mid Wales and Ceredigion.

Closing Date:
08/06/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings