Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Hyfforddwr Technegol TG

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Administration / Office Work, Education / Teaching, IT / Technology
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£27, 830.00 - £29, 685.00 Per Annum
Posted:
29/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20190424


Hyfforddwr Technegol TG
Reference: MAY20190424
Expiry Date: 23:59, 31 May 2019
Location: Llys Jiwbili, Abertawe
Salary: £27,830.00 - £29,685.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration: Cyfnod Penodol tan Orffennaf 2020
Attachments: TrainerITTechItUsers-JDPS(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi derbyn amrywiaeth o fentrau a ariennir gan y Llywodraeth a chontractau Dysgu Seiliedig ar Waith.

Er mwyn cefnogi’r mentrau hyn, rydym yn awyddus i benodi Hyfforddwr Technegol TG proffesiynol a phrofiadol i ddarparu hyfforddiant ac asesiadau o’r radd flaenaf i ddysgwyr ym mhob agwedd o’r sector technoleg gwybodaeth e.e. Prentisiaethau TG, Meddalwedd, Gweithwyr Rhyngrwyd a Thelathrebu Proffesiynol (Cymru) ynghyd ag agweddau Diploma mewn Marchnata Digidol a Cyfryngau Chymdeithasol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 (neu’r gyfwerth) mewn marchnata digidol a TG technegol e.e. TG, Meddalwedd, Gweithwyr Rhyngrwyd a Thelathrebu Proffesiynol (Cymru) a thystysgrif gwobr asesu TAQA, neu’n barod i weithio tuag at y cymhwyster. Mae cymhwyster Lefel 2, (gradd C TGAU neu’r gyfwerth), mewn llythrennedd a rhifedd yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, Diogelwch Gwybodaeth (Seiber), Dadansoddeg Data, Cymorth Cymwysiad Digidol.

Gyda phrofiad gweithredol cryf o weithio mewn amgylchedd TG technegol a phrofiad o ddarprau fframweithiau Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd gennych wybodaeth fasnachol, profiad a deallusrwydd o’r diwydiant, gan gynnwys anghenion hyfforddi.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
01/06/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings