Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Darlithydd Ffiseg

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training, Science / Analysis
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£20, 020.00 - £36, 637.00 Per Annum
Posted:
23/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20199875


Darlithydd Ffiseg
Reference: MAY20199875
Expiry Date: 23:59, 28 May 2019
Location: Gorseinon
Salary: £20,020.00 - £36.637.00 Per Annum
Benefits: Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.
Attachments:GenericLecturerPhysicsJDPSCYM.doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig i addysgu Ffiseg ar lefel Safon Uwch. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd Ffiseg addas, profiad llwyddiannus o addysgu Ffiseg ar lefel Safon Uwch mewn amgylchedd ôl-16 ac yn meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd safonol ymuno ag adran sefydledig a chyfle i weithio mewn Coleg sydd ag enw arbennig o dda am ddarparu addysg Safon Uwch.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, ac yn monitro cynnydd dysgwyr gan ddarparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd gofyn i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm, gan effeithio’n bositif ar safon gyffredinol maes y pwnc hwn.

Fel cyfathrebwr hyderus, bydd gofyn i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar sy’n gallu ymgysylltu, ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial unigol. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau cryf a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
29/05/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings