Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Darlithydd Cymraeg

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Education / Teaching, HR / Training, Multilingual Jobs
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£20, 020.00 - £36, 637.00 Per Annum
Posted:
23/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20199793


Darlithydd Cymraeg
Reference: MAY20199793
Expiry Date: 23:59, 28 May 2019
Location: Abertawe
Salary: £20,020.00 - £36.637.00 Per Annum
Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fantesision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiay staff a pharcio am ddim.
Duration: Mai 2020
Attachments: LecturerofWelsh-JDPS(Cy).doc

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein rhaglen Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith (AS a A2) lwyddiannus a’n rhaglenni hynod boblogaidd ‘Cymraeg yn y Gwaith’. Rydym yn chwilio am unigolyn dawnus fydd yn gallu cynnal cyfraddau llwyddo’r Cwrs Safon Uwch o 100% (A-C). Bydd y rôl hon yn weithredol dros gyfnod mamolaeth o fis Medi 2019 i Mai 2020. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad addysgu cadarn, yn ddelfrydol o fewn amgylchedd AB. Rhaid i’r ymgeisydd hefyd fod yn hyderus yn darparu addysg Safon Uwch. Mae profiad o ddarparu’r Fagloriaeth Gymraeg yn ddymunol.

Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos sgiliau trefnu, brwdfrydedd a dycnwch ardderchog ac yn gallu gweithio’n dda gydag amrywiaeth o alluoedd. Mae parodrwydd i deithio ar draws safleoedd campws yn hanfodol.

*Bydd y rôl uchod yn weithredol dros gyfnod Mamolaeth ac yn dod i ben pan fydd deiliad gwreiddiol y swydd yn dychwelyd.

(Bydd y posibilrwydd o ddwy rôl ran-amser yn cael ei ystyried)

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Jenny Hill, Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol drwy ffonio 01792 890790.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
29/05/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings