Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Deon Cyfadran

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Administration / Office Work, Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£65, 000 Per Annum
Posted:
20/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20199075


Deon Cyfadran
Reference: MAY20199075
Expiry Date: 23:59, 22 May 2019
Location: Abertawe
Salary: £65,000 Per Annum
Benefits: 37 diwrnod o wyliau, a 5 diwrnod cay, Aelodaeth o Bensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynllyniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Attachments:
DeanofFaculty-JDPS(Cy).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn un o golegau addysg bellach arweiniol Cymru ac mae’n ymrwymedig i ragoriaeth a gwneud cyfraniad hirbarhaol i dyfiant a llwyddiant y cymunedau bywiog yr ydym yn eu gwasanaethu.

Diolch i’n staff ymroddedig a dawnus, rydym yn gallu darparu cyfleoedd dysgu a hyfforddi rhagorol i bobl ifanc, oedolion a chyflogwyr ar draws de-orllewin Cymru.

Mae’n amser cyffrous i ni ar hyn o bryd wrth i ni gymryd y cam nesaf yn ein strategaeth ar gyfer tyfiant, gyda ffocws clir ar fanteisio ar y cyfleoedd niferus y mae ein henw da fel sefydliad arweiniol yn eu denu.

Mae’r Coleg bellach yn dymuno penodi Deon Cyfadran newydd.

Mae gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i siapio hunaniaeth Cyfadran a fydd yn cwmpasu tair neu bedair o Feysydd Dysgu, ac i gymryd arweiniad strategol traws-golegol ar ddarpariaeth benodol megis cyrsiau Safon Uwch. Gwneir hyn drwy ddefnyddio arbenigedd a phrofiad blaenorol yr ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd y Deon yn atebol i’r Dirprwy Bennaeth a bydd yn aelod o Dîm Rheoli’r Coleg. Bydd yn chwarae rhan bwysig wrth bennu strategaeth ehangach y Coleg a rheoli ei gweithrediad.

Bydd gan ymgeiswyr yr weledigaeth a’r ymrwymiad i chwarae rôl arweiniol yn natblygiad strategol y Coleg, gan hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu yn ogystal ag ysgogi ac ysbrydoli. Mae sgiliau arwain, cyfathrebu, trefnu, arloesi a chynllunio rhagorol yn ofynnol i’r rôl hon a bydd gan ymgeiswyr hanes ardderchog o weithio’n gydweithredol ac adeiladu perthnasoedd cryf yn fewnol ac yn allanol.

Of hoffech chi gael sgwrs anffurfiol â’r Dirprwy Bennaeth Nick Brazil ynghylch y rôl hon, gellir trefnu hynny drwy ffonio (01792) 284059.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
23/05/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings