Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Tiwtor/ Aseswr Gofal Plant

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£23, 521.00 - £25, 886.00 Per Annum
Posted:
21/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20197988


Tiwtor/Aseswr Gofal Plant
Reference: APR20197988
Expiry Date: 23:59, 23 May 2019
Location: Tycoch
Salary: £23,521.00 - £25,886.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Attatchments: ChildcareTutorAssessor-JDPSCYMRAEG.doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm llwyddiannus fel Tiwtor/Aseswr mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn asesu ac yn cyflwyno i ddysgwyr yn y sector Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant drwy raglenni dysgu seiliedig ar waith a rhan-amser ar lefelau 2, 3 a 5. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol a’u hasesu. 

Byddwch yn allweddol wrth gefnogi’r dysgwr i ennill cymhwyster cyfatebol a gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau y cyrhaeddir amcanion sefydliadol ac unigol. 

Bydd gennych brofiad o weithio yn y sector gofal plant a dealltwriaeth o’r cymwysterau ac, yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster lefel 5. Byddai cymhwyster Asesu A1 hefyd yn ddymunol, ynghyd â’r cymhwysedd i gyflwyno ac asesu NVQ hyd at lefel 5. Mae Lefel 2 (TGAU neu gyfatebol) mewn llythrennedd a rhifedd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau hyfforddiant a arweinir (ILT) a bydd gennych y gallu i gyflwyno sesiynau o safon er mwyn ysgogi ac ysbrydoli’r dysgwyr gan drosglwyddo gwybodaeth iddynt. Byddwch yn drylwyr, yn uchelgeisiol o ran targedau a byddwch yn canolbwyntio’n gryf ar ansawdd. 

Ystyrir y swydd hon yn swydd lle mae’r Gymraeg hyd at Lefel 3 yn hanfodol (gweler y Disgrifydd Lefel Iaith Gymraeg sy’n atodedig i’r swydd ddisgrifiad). Fodd bynnag, byddem hefyd yn hoffi clywed gan ymgeiswyr nad ydynt ar y lefel hon ond yr hoffent weithio tuag ati.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
24/05/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings