Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Gweinyddwr Derbyn

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Administration / Office Work, Education / Teaching, Marketing / Media / PR / Events
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£20, 020.00 - £21, 793.00 Per Annum
Posted:
08/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20198741


Gweinyddwr Derbyn
Reference: MAY20198741
Expiry Date: 23:59, 21 May 2019
Location: Abertawe
Salary: £20,020.00 - £21,793.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Attachments:
AdmissionsAdministrator-JDPS(CYM).doc

Rydym yn chwilio am weinyddwr trefnus a phrofiadol i ymuno â thîm Marchnata a Derbyn prysur.

Yn gyfrifol am y broses dderbyn ganolog ar gyfer myfyrwyr amser llawn, bydd gofyn i chi drefnu cyfweliadau a pharatoi’r holl waith papur ar gyfer cyfweld â darpar fyfyrwyr. Bydd hefyd gofyn i chi gyfrannu at drefnu diwrnodau cofrestru llawn amser a darparu hyfforddiant ar brosesau derbyn i dimoedd cyfweld.

Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau rhagorol, y gallu i weithio’n hyblyg o dan bwysau yn ogystal â llygad am fanylder arbennig. 

Rhaid meddu ar brofiad blaenorol o weithio â phobl ifanc yn ogystal â phrofiad o weithio gydag arferion a gweithdrefnau swyddfa.

Bydd rhaid i chi hefyd ddangos sgiliau rhyngbersonol gwych er mwyn cysylltu’n effeithiol yn fewnol a gyda rhanddeiliaid allanol. Mae Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel Mynediad yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae’r gallu i weithio’n hyblyg yn hanfodol er mwyn gweithio ar draws safleoedd gwahanol y Coleg, ac er mwyn gweithio ar benwythnosau a nosweithiau, pan fo angen.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
22/05/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings