Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Tiwtor / Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Contract:
Permanent
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£23, 521.00 - £25, 886.00 Per Annum
Posted:
17/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20198523


Tiwtor/Asesydd - Trydanol
Reference: APR20196621
Expiry Date: 23:59, 07 May 2019
Location: Swansea
Salary: £23,521.00 - £25,886.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration: Tymor sefydlog tan Gorffennaf 2020
Attatchments: GCSTutorAssessorsHSC-JDPS.(Cymraeg).doc

Mae hwn yn gyfle cyffrous ar gyfer hyfforddwr â chymwysterau addas i ymuno â'n tîm hynod broffesiynol a llwyddiannus, gan weithredu o fewn Hyfforddiant GCS Training, sef braich fasnachol y Coleg. 

Gan weithio fel rhan o dîm o hyfforddwyr ac aseswyr proffesiynol, byddwch yn asesu, addysgu a hyfforddi dysgwyr o fewn yr amgylchedd gwaith ym mhob agwedd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Fframweithiau Credydau a Chymwysterau, Cymwysterau sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth a chyrsiau a addysgir. 

Byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr i ddiagnosio a chefnogi atebion hyfforddi sy'n bodloni anghenion y sefydliad ac yn helpu Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Dilyswr Allanol a'r cyrff dyfarnu yn cael eu diwallu. 

Gydag ymagwedd broffesiynol bydd gwybodaeth gyfredol gennych o'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a byddwch yn gymwys yn alwedigaethol i addysgu ac asesu Fframweithiau Credydau a Chymwysterau hyd at Lefel 3. 

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu'r cyfwerth ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill dyfarniad A1 Aseswr/V1 Dilyswr Mewnol (TAQA). Mae Lefel 2 (gradd A-C) neu gymhwyster mathemateg a Saesneg cyfwerth yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig a sgiliau TGD cryf, bydd gennych chi'r gallu i addysgu'r fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i safon uchel er mwyn ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i'r dysgwyr. Byddwch yn rhoi sylw i fanylion, yn gweithio i gyrraedd targedau ac yn canolbwyntio ar ansawdd. 

Bydd gofyn i chi gefnogi dysgwyr seiliedig ar waith sy'n cael mynediad i ardal ddaearyddol eang. 

Ystyriwyd bod y swydd hon yn Hanfodol Cymraeg ar Lefel 1 (gweler Disgrifwyr Lefel Iaith Gymraeg ynghlwm wrth ddisgrifiad swydd) ond byddem hefyd â diddordeb mewn ymgeiswyr nad ydynt ar y lefel hon ond y byddent yn barod i weithio tuag ato. 

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc yn disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB blaenorol) yn unol â chanllawiau recriwtio diogel y llywodraeth. 

Oriau llawn amser neu ran amser ar gael.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
20/05/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings