Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Hyrwyddwr Dwyiethrwydd

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Multilingual Jobs
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£39, 705.00 - £42, 301.00 Per Annum
Posted:
17/05/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
MAY20198471


Hyrwyddwr Dwyiethrwydd - cyfle am secondiad
Reference: MAY20198471
Expiry Date: 23:59, 19 May 2019
Location: Tycoch
Salary: £39,705.00 - £42,301.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Contract cyfnod penodol tan fis Mawrth 2020
Attachments:
BilingualChampion-JDPS(Cy).doc

Dyma gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig gefnogi darpariaeth y Coleg o Safonau’r Iaith Gymraeg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi Ardaloedd Dysgu ac yn cyd-drefnu gweithgareddau a mentrau er mwyn codi proffil y Gymraeg o fewn y Coleg. 

Bydd gennych gymhwyster Gradd ac, yn ddelfrydol, Gymhwyster Addysgu cydnabyddedig. Bydd hefyd gennych brofiad o hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg/Dwyieithog ar draws corff sector cyhoeddus. Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog ardderchog, byddwch yn gyfarwydd â materion yr iaith Gymraeg ac yn gallu dangos brwdfrydedd dros agenda’r Iaith Gymraeg. 

Hyd at 37 awr yr wythnos, gydag oriau gwaith hyblyg yn cael ei ystyried
Contract cyfnod penodol neu secondiad tan fis Mawrth 2020

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
20/05/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings