Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Swyddog Gwaith Achos

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Administration / Office Work, Legal, Multilingual Jobs, Public Sector
Region:
South Wales
Location:
Bridgend
Salary description:
£22, 401 - £24, 657
Posted:
24/01/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Ombudsman Wales
Job Ref:
OW/SG

Swyddog Gwaith Achos

£22,401 - £24,657

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon.  Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol.  Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog hefyd yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.

Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsmon yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau'r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Mae’r swydd yn un barhaol.  Mae swyddfa’r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog a chroesewir ceisiadau yn enwedig wrth y rhain a all gyfathrebu yn y Gymraeg.  Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

Am becyn cais, ewch i'n gwefan https://www.ombwdsmon.cymru/careers

Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 23:59 Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

Company Description

Ombudsman Wales

Vision
A public service culture that values complaints and learns from them to improve public service delivery.

Our Mission
By investigating complaints, we aim to put things right for service users and contribute to improving public service delivery and standards in public life.

Our Values

- Equality and Fairness
- Independence and Impartiality
- Improvement and Effectiveness
- Transparency and Accountability

Closing Date:
29/01/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings