Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Chief Executive and Librarian / Prif Weithredwr a

Contract:
Permanent
Category:
Part Time
Job Sector:
Public Sector
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
TBC
Posted:
19/10/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Orange Recruitment
Job Ref:
OR/NLW/CE

Chief Executive and Librarian / Prif Weithredwr a

A unique and exciting role of fundamental importance to Wales

Chief Executive and Librarian

The National Library of Wales is one of the world's great libraries. We are seeking to appoint a new Chief Executive and Librarian who will provide inspiring and dynamic leadership in taking forward our plans to develop the use of our collections and services, both traditional and digital, by the widest possible audience.

As Chief Executive and Librarian, you will have an outstanding record of management and leadership in relevant private or public sectors. Together with a strong appreciation of the issues facing libraries in the future, you should demonstrate a strong empathy with the Library's vision and will be able to work within a challenging political and financial environment.

The National Library of Wales is a thoroughly bilingual institution, the majority of its key internal processes and external relationships are conducted through the medium of Welsh.

For further information regarding the role and to apply, please click the Apply button below

Applications should arrive no later than 2.00 pm on 16 November 2018.

R l unigryw a chyffrous o bwysigrwydd hanfodol i Gymru

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n un o lyfrgelloedd mawr y byd. Bwriadwn benodi Prif Weithredwr a Llyfrgellydd newydd a fydd yn cynnig arweinyddiaeth ysbrydoledig a dynamig i barhau a'n cynlluniau i ddatblygu'r defnydd o'n casgliadau a'n gwasanaethau, traddodiadol a digidol, gan y gynulleidfa ehangaf posibl.

Fel Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, bydd gennych record arbennig o reoli ac arwain mewn sectorau preifat neu gyhoeddus perthnasol. Yn ogystal gwerthfawrogi'r materion sy'n wynebu llyfrgelloedd yn y dyfodol, dylech ddangos empathi cryf tuag at weledigaeth y Llyfrgell a gallu gweithio o fewn amgylchedd gwleidyddol ac ariannol heriol.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n sefydliad cwbl ddwyieithog, ac mae'r rhan fwyaf o'i phrosesau mewnol a'i chysylltiadau allanol yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a sut i wneud cais, ewch i'n gwefan neu cysylltwch

Company Description

Orange Recruitment is team of recruitment specialists, with over 10 years of experience. Orange Recruitment was established to provide our clients with an abundance of highly qualified candidates, with minimal costs & minimal hassle.

Closing Date:
17/11/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings