Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Cydlynydd Tîm (Menter ac Adfywio)

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Administration / Office Work, Charity / Not for Profit, Multilingual Jobs
Region:
North Wales
Location:
Conwy
Salary description:
£20, 550 – £24, 990 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
Posted:
01/06/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Arts Council of Wales
Job Ref:
ACW/0518CT

Cydlynydd Tîm (Menter ac Adfywio)

Llawn amser – 37 awr yr wythnos

Tymor penodol tan 29ain Mawrth 2019

Gradd B: £20,550 – £24,990 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon ym Mae Colwyn

Bydd Cydlynydd Tîm o fewn y Tîm Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn sicrhau bod gwaith y tîm yn cael ei wneud yn effeithlon ac yn gywir ac yn gwneud hi yn bosibl i’r tîm weithredu yn dda.

Mae gwaith y tîm yn amrywiol iawn ac yn cynnwys bob agwedd o ddatblygu celf a darparu grantiau o ddatblygu diwydiant cerdd i weithio gyda’r awdurdodau lleol.  Mae’r post hefyd yn gyfrifol am gydlynu ein Cynllun Casglu sy’n golygu cysylltu gyda perchenogion galerïau a’r rhai sy’n prynu. 

Bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth a chymryd ymlaen darnau o waith mwy diddorol i gyd fynd gyda’ch diddordebau o dro i dro. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi profi gallu mewn TG a sgiliau gweinyddol a bod yn angerddol am ein cenhadaeth o roi'r celfyddydau wrth wraidd y genedl. Mae’r gallu i weithio ar eich pen eich hun, blaenoriaethu tasgau a gweithredu yn effeithiol o dan bwysau yn hanfodol. Rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad personol i safonau uchel o ofal cwsmer.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys patrwm gwaith ac oriau gweithio hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol.  Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.arts.wales/jobs

Dyddiad cau:              12:00 canol dydd ar dydd Gwener 15 Mehefin 2018

Dylai ceisiadau cael eu hanfon at: ad@celf.cymru

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Company Description

Arts Council of Wales are responsible for the funding and development of the arts in Wales

We believe the arts are central to the life and wellbeing of the nation. We turn this mission into actions by funding and developing the arts in Wales. Read more about what we do here.

Arts Council of Wales is an independent charity, established by Royal Charter in 1994. Its members are appointed by the Welsh Government’s Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure.

Closing Date:
16/06/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings