Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Development Worker - Swansea

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
Charity / Not for Profit, Nursing / Social Care
Region:
South Wales
Location:
Bridgend, Swansea, Vale of Glamorgan
Salary description:
£20382 - £21, 782
Posted:
16/10/2017
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP)
Job Ref:
SYSHP/DW

Development Worker - Swansea
New Beginnings
(Lottery Funded until September 2019)
Salary Scale £20,382 - £21,782
Company stakeholder pension
Holidays 32 days per year including Statutory Holidays 

SYSHP is a homeless charity based in Swansea, which has been delivering services to vulnerable socially excluded and potentially homeless young people for over 20 years. For young people at an age where they are no longer children and not quite adults, life can be pretty tough. For those who have come out of care or broken up with their families and are worried where they will live, it’s unbearable.

The vision of the New Beginnings project is the result of on-going work involving young people in taking control of their lives. We are looking to recruit the following post: Development Worker

Closing Date for Applications: 22.10.2017

Shortlisting: 25.10.2017      

 Interviews:  09.11.2017


Dechreuadau Newydd

(Ariennir gan y Loteri I Medi 2019)

Graddfa Gyflog £20,382 - £21,782

Pensiwn Cyfranddeiliaid Cwmni

32 diwrnod o wyliau'r flwyddyn gan gynnwys Gwyliau Statudol

Mae SYSHP yn elusen i'r digartref sydd wedi'i lleoli yn Abertawe, sydd wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau i bobl ifanc bregus sydd wedi'u hallgau yn gymdeithasol ac o bosibl yn ddigartref ers dros 20 mlynedd. I bobl ifanc sydd ar oed ble nad ydynt yn blant mwyach ac nad ydynt yn oedolion yn gyfan gwbl, gall bywyd fod yn eithaf anodd. I'r rheini sydd wedi gadael gofal neu wedi ymadael o'u teuluoedd ac yn poeni ble y byddant yn byw, mae'n annioddefol.

Gweledigaeth y prosiect Dechreuadau Newydd yw canlyniad gwaith parhaus yn cynnwys pobl ifanc yn cymryd rheolaeth ar eu bywydau. Rydym eisiau recriwtio i'r swydd:

Gweithiwr Datblygu

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 22.10.2017

Llunio Rhestr Fer: 25.10.2017

Cyfweliadau: 9.11.2017

Company Description

Swansea Young Single Homeless Project

SYSHP is a housing charity, which has been delivering services to vulnerable, socially excluded homeless and potentially homeless young people for nearly 30 years.

Closing Date:
21/10/2017

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings